Zeznania roczne i deklaracje


  • PIT-16 – karta podatkowa
  • PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany
  • PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
  • CIT- 8 – osoby prawne