Rozliczamy ryczałtowe formy opodatkowania


  • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • roczne rozliczanie działalności