Prowadzimy księgi rachunkowe


  • organizacja działu księgowości
  • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
  • rejestracja dokumentów księgowych
  • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
  • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy