Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów


  • prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej
  • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • roczne rozliczanie działalności