Zapewniamy obsługę kadrowo-płacową


Kadry


 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, emerytur,
  sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało)

Płace


 • obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wydruk list wynagrodzeń
 • obsługa bezosobowego funduszu płac – lista umów zlecenie i o dzieło
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń.